Tarifar vamal online dating

Posted by / 27-May-2016 10:18

Tarifar vamal online dating

(vezi anexa) Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode: Principala metodă dintre cele specificate este metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă.

Dacă această metodă nu poate fi aplicată, se folosesc alte metode.

Ele se aplică în conformitate cu legislaţia şi cu acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Cotele taxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Din preţul unităţii de marfă se scad: În cazul când valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată de către declarant prin aplicarea consecutivă a metodelor specificate sau autoritatea vamală consideră ca temei că aceste metode nu pot fi utilizate, valoarea în vamă a mărfii se determină prin metoda de rezervă, în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În cazul aplicării metodei date, autoritatea vamală pune la dispoziţia declarantului informaţia despre preţurile la mărfurile importate.

Nomenclatorul de mărfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională.

Obiect al impunerii cu taxe vamale sunt mărfurile importate, exportate sau care sunt în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.

Teritoriul vamal este teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale. Tarif vamal reprezintă catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pe teritoriul vamal sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cotele taxei vamale aplicate acestor mărfuri.Se consideră similare mărfurile care, deşi nu sunt identice, au caracteristici asemănătoare şi se constituie din componente asemănătoare, fapt ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial.La determinarea similitudinii mărfurilor, se iau în considerare următoarele caracteristici: calitatea, existenţa mărfii comerciale, reputaţia pe piaţă, ţara de origine şi producătorul.În magazinele duty free mărfurile se vând numai persoanelor care pleacă în străinătate şi au fost supuse controlului vamal, controlul actelor de identitate şi a biletelor de călătorie.Mărfurile din aceste magazine se comercializează contra valută străină.

tarifar vamal online dating-15tarifar vamal online dating-20tarifar vamal online dating-64

Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale.

One thought on “tarifar vamal online dating”

  1. No other dating site works as hard to deliver you the exact right partners, and that means results: In our testing, we found the highest percentage of good matches with Ok Cupid, and the second-highest percentage of high-quality messages.